Informácie

Informácie

36. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN s medzinárodnou účasťou a XII. Démantov deň

22. Október 2020 Košice

Koordinátori vedeckého programu

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Prof. Dr. László Barkai, DSc.

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.

MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.

MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.

MUDr. Kristína Kubejová, PhD.

MUDr. Róbert Ostró

Organizačný sekretariát

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 680 61 93, 0918 622 533

Fax.: +421 55 680 61 56

Email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk


Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN

Libuša Herichová

Tr. SNP č. 1, 040 01  Košice

Mobil: 0911 519 438

Tel.: +421 55 235 4132
VoIP:(+421 55 234) 3414


Email: libusa.herichova@upjs.sk

Dôležité termíny

Abstrakty: do 15. 9.  2020 zaslať na e-mail: konferencia@progress.eu.sk

Zvýhodnený registračný poplatok: do 15. 9. 2020

Hlavné témy

Pneumológia

Pediatrická pneumológia

Gastroenterológia

Imunologicky mediované ochorenia

Aká bola naša diagnóza....?

Registračný poplatok


do 15. 9. 2020
na mieste
Lekári25 €
35 €
Sestry15 €
20 €

Registračný poplatok 25 € respektíve 15 €  znamená, že uvedená suma bude na účte organizátora do 15. 9. 2020

Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, abstrakty.

Spôsob platby

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.pediatria-kosice.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu

Telefonické prihlásenie  na podujatie nebude akceptované.

V hotovosti pri registrácii.

Kredity

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti na konci podujatia.

Ubytovanie

Zabezpečuje Progress CA, s.r.o.Jednolôžková
Dvojlôžková
Hotel Yasmin
od 110,- €
od 126- €

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH a raňajok. Mestský poplatok vo výške 1,50- EUR os./ noc nie je v cene zahrnutý. Ubytovanie je možné si objednať len online, prostredníctvom prihláškového formulára cez www.pediatria-kosice.sk

Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 15. 9. 2020 podliehajú storno poplatkom.