Informácie

Informácie

36. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN s medzinárodnou účasťou a XII. Démantov deň

22. Október 2020 Košice 

Miesto konania

V pohodlí Vášho domova či pracoviska

Forma

Digitálna forma, webinár


Koordinátori vedeckého programu

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Prof. Dr. László Barkai, DSc.

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.

MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.

MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.

MUDr. Kristína Kubejová, PhD.

MUDr. Róbert Ostró

Organizačný sekretariát

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 680 61 93, 0918 622 533

Fax.: +421 55 680 61 56

Email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk


Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN

Libuša Herichová

Tr. SNP č. 1, 040 01  Košice

Mobil: 0911 519 438

Tel.: +421 55 235 4132
VoIP:(+421 55 234) 3414


Email: libusa.herichova@upjs.sk

Dôležité termíny

Abstrakty: do 15. 9.  2020 zaslať na e-mail: konferencia@progress.eu.sk

Garanti a prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.

Registračný poplatok: do 15. 10. 2020

Hlavné témy

Pneumológia

Pediatrická pneumológia

Gastroenterológia

Imunologicky mediované ochorenia

Aká bola naša diagnóza....?

Registračný poplatok


do 15. 10. 2020

Lekári25 €

Sestry15 €

Registračný poplatok 25 € respektíve 15 €  znamená, že uvedená suma bude na účte organizátora do 15. 10. 2020

Spôsob platby

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.pediatria-kosice.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu. Po registrácii a prihlásení sa,

bude každému z vás pridelený unikátny kód, ktorý vám umožní prístup k prednáškam po dobu až 6 mesiacov.


Kredity

Každý registrovaný účastník obdrží po úspešnom absolvovaní AD testov vyhodnotenie úspešnosti a potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením. Maximálny počet kreditov, ktorý je možné za podujatie získať sú 2 kredity
Účastník musí získať najmenej 80 % správnych odpovedí, aby daný AD Test absolvoval, pre ilustráciu prikladáme tabuľku :

100 % – 91 %: 2 kredity
90 % - 80 %: 1 kredit
79 % - 0 %: 0 kreditov

Garanti a prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.