39. Konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF
a DFN v Košiciach, XV. Démantov deň

1. 6. 2023, Hotel Yasmin, Košice

Informácie

Prezident konferencie

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Koordinátori vedeckého programu

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Prof. MUDr. László Barkai, DSc.
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
MUDr. Róbert Ostró
MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.
MUDr. Kristína Kubejová, PhD.
Mgr. Jana Hanzeľová

Organizačný sekretariát

Progress CA, s.r.o.
Gabriela Šujanová
Krivá 23, 040 01 Košice
tel.: + 421 918 622 533
email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Libuša Herichová
Tr. SNP č. 1, 040 01 Košice
Mobil: 0911 519 438
tel.: +421 55 235 4132
VoIP:(+421 55 234) 3414
email: libusa.herichova@upjs.sk

Dôležité termíny

Abstrakty: do 27. 4. 2023 zaslať na e-mail: konferencia@progress.eu.sk
Zvýhodnený registračný poplatok: do 17. 4. 2023

Hlavné témy

  • Nové terapeutické postupy v pediatrii
  • Medziodborová spolupráca
  • Aká bola naša diagnóza
  • Moderné trendy v ošetrovateľstve v pediatrii

Registračný poplatok


do 17. 4. 2023
od 18. 4. 2023
Lekár35 €45 €
Sestra - člen SKSaPA20 €30 €
Sestra - nečlen SKSaPA
26 €39 €
Lekár - aktívna účasť (1. autor)
0 €0 €
Sestra - aktívna účasť (1. autor)
0 €0 €

Registračný poplatok suma do 17. 4. 2023 sa rozumie, že najneskôr do 17. 4. 2023 budú finančné prostriedky na účte organizátora.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV len elektronickou formou na stránke www.pediatria-kosice.sk

Spôsob platby

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.pediatria-kosice.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

Kredity

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.