Informácie

Prezident konferencie

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Koordinátori vedeckého programu

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Prof. MUDr. László Barkai, DSc.
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
MUDr. Robert Ostró
MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.
MUDr. Kristína Kubejová, PhD.
Mgr. Jana Hanzeľová

Organizačný sekretariát

Progress CA, s.r.o.
Ing. Beáta Kapustová
Krivá 18, 040 01 Košice
Mobil: + 421 905 411 511
Email: beata.kapustova@progress.eu.sk

Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Libuša Herichová
Tr. SNP č. 1, 040 01 Košice
Mobil: 0911 519 438
tel.: +421 55 235 4132
VoIP:(+421 55 234) 3414
Email: libusa.herichova@upjs.sk

Dôležité termíny

Abstrakty: do 29. 4. 2022 zaslať na e-mail: konferencia@progress.eu.sk

Zvýhodnený registračný poplatok: do 29. 4. 2022

Hlavné témy

  • Nové terapeutické postupy v pediatrii
  • Medziodborová spolupráca
  • Aká bola naša diagnóza
  • Moderné trendy v ošetrovateľstve v pediatrii

Registračný poplatok


do 29. 4. 2022
po 29. 4. 2022
Lekári25 €35 €
Sestry20 €30 €

Registračný poplatok suma do 29. 4. 2022 sa rozumie, že najneskôr do 29. 4. 2022 budú finančné prostriedky na účte organizátora.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV len elektronickou formou na stránke www.pediatria-kosice.sk

Spôsob platby

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.pediatria-kosice.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

Kredity

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania. Podmienkou získania kreditov je úhrada registračného poplatku, online registrácia a sledovanie podujatie v plnom rozsahu.