39. Konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF
a DFN v Košiciach, XV. Démantov deň

1. 6. 2023, Hotel Yasmin, Košice

Registrácia je uzavretá