39. Konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF
a DFN v Košiciach, XV. Démantov deň

1. 6. 2023, Hotel Yasmin, Košice

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová
Telefón: +421 918 622 533